AVBOKNINGSPOLICY

Gillar du inte dina produkter? Inga problem, du kan naturligtvis skicka tillbaka dem till oss!


Kostnaderna för returen betalas av köparen, så tänk noga på vad du beställer.
I Tyskland returneras cirka 280 miljoner beställningar varje år.
Du kan undvika det här problemet om du bara beställer de produkter som du verkligen vill ha och inte köper med avsikt att definitivt vilja returnera något.
Det är vi skyldiga vår miljö!
Viktig ytterligare information:
Alla varor måste returneras till oss på ett säkert sätt! Tyvärr har det redan hänt att produkter har skickats tillbaka ovänligt förpackade och därför har de kommit sönder. I det här fallet, beroende på produkternas skick, återbetalar vi bara en del av pengarna eller skickar tillbaka varorna till avsändaren.

Följande avbeställningsregler gäller för konsumenter och är en del av avtalet.


1. RÄTT TILL ÅTERKALLELSE


Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. För att utöva din rätt till återkallelse måste du skicka oss ( uhrenbox.laden Postfiliale 647 Reinmuthstraße 28, 76187 Karlsruhe
) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev, e-post, återkallelseblankett) av din
om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.


2. UPPSÄGNINGSTID.


Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett och som inte är transportören har eller har tagit varorna i besittning.


3. KONSEKVENSER AV ÅTERKALLELSEN.


Om du häver detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du hävt detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.
Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.


4. RÄTT TILL KVARHÅLLANDE.


Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.


5. ÅTERLÄMNANDE AV VARORNA

 

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.


6. KOSTNADER FÖR ÅTERLÄMNING.


Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.


7. ERSÄTTNING FÖR VÄRDEFÖRLUST VID AVTAL OM LEVERANS AV VAROR.


Du behöver bara betala för varornas värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.


8. UTESLUTNING ELLER FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV ÅTERKALLELSERÄTTEN


Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov. Reklamprodukter (buketter) är också undantagna från ångerrätten, eftersom de endast finns tillgängliga under en kort tidsperiod och är specialtillverkade och skräddarsydda.


FÖR ATT UTÖVA DIN ÅNGERRÄTT, SKICKA ETT E-POSTMEDDELANDE TILL

klocklada@gmail.com