IMPRESSUM

IMPRINT
UPPLYSNINGAR I ENLIGHET MED § 5 TM
Förtroende i den digitala ekonomin innebär att identiteten på de olika parter som är involverade i genomförandet och övervakningen av webbplatsen https://uhrenbox-laden.de/ avslöjas för webbplatsens användare:

Ägare : klocklada -
Ägare : klocklada
Ansvarig för offentliggörandet : klocklada -

klocklada@gmail.com

Den person som ansvarar för offentliggörandet är en fysisk eller juridisk person.
Webmaster : uhrenbox-laden - klocklada@gmail.com

Värd : Shopify - Shopify - 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa (Ontario) Canada K2P 1L4
Krediter:
Mallen för avtryck erbjuds av Subdelirium.com Imprint

 

 

 

ÖHOÖT

 

EU:S TVISTLÖSNING
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.Unsere E-postadressen finns i avtrycket ovan. https://ec.europa.eu/consumers/odr.

TVISTLÖSNING I KONSUMENTFRÅGOR/UNIVERSELL SKILJENÄMND
Vi deltar i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister. Det behöriga organet är Universalschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de).

ANSVAR FÖR INNEHÅLL
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 TMG (tysk telemedielag). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

ANSVAR FÖR LÄNKAR.
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.


COPYRIGHT
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.